Fraktløsninger

Dine varer er vår prioritet. Uavhengig av om du har store eller små fraktoppdrag, vi forstår at dine varer betyr mye for deg. Vi tilbyr både innlands- og utlandsfrakt.

Innlandsfrakt

Ved innlandsfrakt gjelder Lov om vegfraktavtaler. Veifraktloven bestemmer rettighetene mellom avsender, fraktfører og mottakere av gods. For innlandsfrakt skal det fylles ut et innenlandsfraktbrev. Fraktbrevet dokumenterer fraktavtalen som regulerer partenes rettigheter. Nordisk Spedisjon sørger

image

for at fraktbrevet er fyllt ut korrekt ihht. fraktavtalen slik at alle parters rettigheter er ivaretatt. Vi bistår med innlandsfrakt på både kort- og langtransport. Vi kan bistå med transport av palle, parti, stykk og container gods. Lokalt dekker vi Oslo og Akershus, og for langtransport har vi flere samarbeidspartnere. Vi kan bistå med transport av palle, parti, stykk og container gods. Lokalt dekker vi Oslo og Akershus, og for langtransport har vi flere samarbeidspartnere. Les videre for informasjon om utlandsfrakt.

Utenlandsfrakt

Når man frakter varer utenlands er det store utfordringer. Det finnes flere hundre ulike aktører, og fra godset forlater din adresse til den er fremme på sin destinasjon må den igjennom flere ulike prosesser. Pakker sendt utenlands må igjennom deklarering, ulike havnekontor, tollkontorer i respektive transitt og mottaksland. Feil utfylt dokumentasjon medfører forsinkelser, og dårlig merking kan medføre stans i leveransen. Nordisk Spedisjon tar hånd om hele prosessen og sørger for at varene eller godset som du ønsker å sende kommer frem. Dette får vi til via vårt langsiktige samarbeid og partnerskap med seriøse og pålitelige aktører i bransjen, over hele verden. Eksport til utlandet kan være alt fra enkle gods og prøveprodukter, til større vareparti. I tillegg finnes det andre typer utførsel, som midlertidig utførsel, gjenutførsel av en innført vare, retur av defekte varer, og retur av ufortollede varer. Nordisk Spedisjon er en aktør som er med deg via hele livsløpet til din vare. Vi strekker oss lengre i din bistand med spedisjon, og sørger for gode priser ved hjelp av samarbeidspartnere, slik at du kan få særskilt transport av viktige gods, eller om pris og leveringstid er viktig for deg, så finner vi løsninger på samlasting. Med gode samarbeidspartnere gode priser på fly, båt, bil, tog. For andre forespørsler ta kontakt.