Nordisk Spedisjon AS kan fortolle varene for deg. Vi kan også sørge for transport, tollklarering og liknende for deg. Vi får varene prosessert elektronisk slik at all informasjon er sendt til rett tid. Vi trenger ikke å møte opp fysisk hos Tolletaten for å deklarere varene.
Nødvendig dokumentasjon kan være faktura, fraktdokumenter og eventuelle tillatelser og liknende.
Det er i hovedsak tre typer avgifter man må betale ved import. Dette er tollavgift, merverdiavgift og andre særavgifter. Dette blir bestemt av tolltariffen som baserer seg på vareklassen.
De største hovedgruppene som er tollbelagte er tekstiler (klær) og næringsmidler (mat og drikke). I tillegg til dette er det flere ulike varer som kan være tollfrie. Ta kontakt med Nordisk Spedisjon for å vite hva tollsatsen er for dine varer.
Som en hovedregel skal man betale merverdiavgift på alle varer som blir importert til Norge. Merverdiavgift er ikke det samme som toll. Merverdiavgiften er på 25 %, med unntak for næringsmidler der satsen er 15 %. I tillegg til dette kan det komme toll og eventuelle særavgifter.
Særavgifter er en tilleggsavgift som avhenger av vareklassen. Eksempler kan være alkoholholdige drikkevarer, alkoholfrie drikkevarer, sukker, tobakksvarer, engangsavgift på biler og kjøretøy. Ta kontakt med Nordisk Spedisjon AS for å få fullstendig oversikt.
Norge har avtaler om fri handel med en rekke land. Dette medfører at du kan få redusert tollsats eller tollfritak hvis varen er omfattet av en slik handelsavtale.
Det er mulig å søke om å få tilbakebetalt toll og avgifter i forbindelse med bytte av vareparti, heving av kjøp eller mottak av varer som er ødelagt. Nordisk Spedisjon AS kan sende elektronisk omberegning til Tollvesenet.