Fortolling

Når gods ankommer Norge så må det fortolles. Vi sørger for rask tollekspedering og frigjøring av gods og varer som ankommer Norge. Vår elektroniske tilknytning til Tollvesenet sørger for tid og kostnadsbesparelser og gjør at vi kan utføre fortolling døgnet rundt. Fortolling er en prosess for at den Norske stat skal kreve inn toll på ulike produktkategorier fra utlandet. Regelverket er stadig i endring, vi er til enhver

image

tid oppdatert på det som skjer, slik at vi er i stand til å ivareta dine interesser.

Innførsel av mat og drikke

Innførsel av næringsmidler (mat og drikke) krever at du betaler merverdiavgift. Det er flere plikter man har som importør. Ved innførsel av næringsmidler (mat og drikke) så må det betales merverdiavgift. I tillegg til merverdiavgift kommer også toll og andre særavgifter. Skal du importere næringsmidler så må du registrere deg hos Mattilsynet. Kan alle typer mat og drikke importeres? Husk også at flere næringsmidler har restriksjoner. I disse tilfellene må man ha en egen tillatelse fra Mattilsynet for å importere varen. Dette er særskilt viktig hvis du importerer varer fra land utenfor EU/EØS.   Nordisk Spedisjon AS sørger for at du betaler og deklarerer riktig mva, toll og andre særavgifter slik at importen går riktig for seg. Dette vil spare deg for tid og uforutsette kostnader. Å rapportere eller mangle deklarasjon på merverdiavgift og andre avgifter kan straffes med bøter og fengsel. Vi er tilpasningsdyktige og har erfaring, samarbeidspartnere og et stort nettverk som står klare til å hjelpe deg med dine behov.

MVA-håndtering

Nye lovendringer har gjort om hvem som er det ansvarlige organet for å kreve inn mva på innførte varer. Fra 2017 er det Skatteetaten og ikke lengre Tollvesenet som er ansvarlig for å kreve inn mva. Man er fortsatt pliktig til å rapportere og betale inn riktig mva etter de riktige satser og koder. Vi kan bistå med mva utlegg og annen service i forbindelse med dette.