Elektronisk omberegning

Nordisk Spedisjon AS har godkjenning for å utføre elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner. Vi er tilknyttet TVINN og med elektronisk behandling vil du få raskere saksbehandling hos Tollvesent. Dette betyr sparte kostnader for deg, oppgjøret fra Tollvesenet vil skje smidigere og raskere enn ved manuell omberegning. Les mer om Elektronisk Omberegning hos Toll.no (http://www.toll.no/no/bedrift/tvinn/elektronisk-omberegning-i-tvinn/) Ønsker du å lære om du kvalifiserer for elektronisk omberegning, ta

image

kontakt.