Containertrekking

Nordisk Spedisjon AS bistår med trekkvogner for containere og sidelasting. Containere er den mest utbredte formen for beholder for transport av gods. Ulike container lengder og størrelser gjør at det finnes en løsning for deg, om du transporterer fast eller flytende gods. Containere blir brukt i blant annet sjøtransport, jernbane og også fly. Fra du har mottat din container til din havn eller avlossingspunkt er det ofte behov for

image

å få containeren flyttet til ditt lager eller til din kunde. Har du behov for å få sendt en container fra din base til destinasjon, bistår vi naturligvis med dette også. Om din container står på bakken kan vi med sidelaster få den raskt og hurtig flyttet. Vårt hovedområde er Oslo og Akershus, men også kunder i andre deler av landet. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan gjøre for deg.